.

پرداخت هزینه های مربوط به شرکت در کنفرانس به صورت اینترنتی و از طریق کارت به کارت به شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۷۴۸۱۴۲۳۰۴۵به نام صدیقه برنایون واریز نموده و تصویر فیش واریزی با قید نام و نام خانوادگی شرکت کننده و توضیح از طریق ایمیل زیر ارسال گردد

publishingservicess@gmail.com

.

ردیف

نوع ثبت نام

توضیحات

هزینه (تومان)

  

۱

 

  

ثبت نام با مقاله حضوری

شامل: چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش و مجلات تخصصی بین المللی – نهار – گواهی همایش – شرکت در کارگاه

 ۴۵۰۰۰۰

مقاله دوم به بعد هر مقاله۲۰۰۰۰۰

  

 

۲

  

ثبت نام با مقاله حضوری(دانشجو)

شامل: چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش و مجلات تخصصی بین المللی – نهار – گواهی همایش – شرکت در کارگاه

  

۴۰۰۰۰۰

مقاله دوم به بعد هر مقاله۲۰۰۰۰۰

  

 

۳

  

ثبت نام با مقاله غیر حضوری

شامل: چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش و مجلات تخصصی بین المللی – گواهی همایش

 ۲۵۰۰۰۰

مقاله دوم به بعد هر مقاله۲۰۰۰۰۰

 

 

 ۴

 چاپ در مجله انتشارات اسپرینگر

شامل: چاپ

 ۳۰۰$

۵

 چاپ در  مجله انتشارات

Sproc

شامل: چاپ

۱۰۰$

 ۶

 ثبت نام بدون مقاله

شامل: نهار – گواهی همایش – شرکت در کارگاه

 ۳۰۰۰۰۰

۷

ترجمه تضمینی مقالات به انگلیسی

   هزینه ترجمه هر صفحه ۲۵۰ کلمه ای

۲۰۰۰۰

 تمدید زمان ارسال مقالات تا 17 مهر ماه

اخذ ۱٫۵ نمره پایان نامه ارشد در صورت چاپ درمجلات همایش طبق بخشنامه دانشگاه ها

گواهی پذیرش مجلات قبل از برگزاری همایش و بعد از داوری ارسال می گردد

(جهت مشاهده بخشنامه کلیک نمایید)